Historie van YVVAN

YVVAN bestaat sinds 2001. John Watts heeft het logo ontwikkeld en de bijpassende huisstijl. Het logo laat de verbinding zien tussen de hoogfrequente intuïtieve energie en de veel tragere aardse materie. Het laat bovendien zien dat via de kracht van het waarnemen de innerlijke stem gevoed wordt.

My Soul at Work (2001)

is samen met Jos Niesten opgezet als een ‘community’ op het internet voor mensen in organisaties die graag hun verhalen met elkaar willen delen. Daarbij ligt de focus op innovatie en groei. De kunst van het verhalen vertellen wordt gebruikt om oude patronen binnen organisaties zichtbaar maakt. Door te vertellen, te luisteren en te reflecteren, ontstaan nieuwe inzichten die het mogelijk maken deze patronen opnieuw te kaderen. Daardoor ontstaat ruimte voor nieuwe oplossingen die waarde toevoegen aan het bedrijf waarin mensen werken.
In 2006 is de site weer uit de lucht gegaan. De kunst van het verhalen vertellen heeft een integrale plek gekregen in de methode van werken van Gérard Lentz.

Inner Sense (2004)

is een adviesbureau gevormd door Brigitte van Baren, Jan Maarten Hensel, Leo Oosterom en Gérard Lentz, dat een toenemende persoonlijke diepgang in het bedrijfsleven wil realiseren. Door leidinggevenden in het bedrijfsleven bewuster te maken van wie ze werkelijk zijn en zo hun zakelijke ambitie te realiseren, wordt hun stijl van leidinggeven gevoed vanuit een innerlijke bron en daardoor authentieker. Meditatie, coaching en een eigen stijl van het inrichten van workshops met ervarend leren, maakt deze ontwikkeling mogelijk.

Inner Sense is verbonden aan het Benediktushof – Zentrum für spirituele Wege – geleid door Willigis Jäger. Diens Zen-levensovertuiging heeft via Brigitte van Baren een centrale plek gekregen als inspiratiebron voor Inner Sense. Wij hebben gewerkt voor diverse organisaties, zoals Philips, Shell, Van Lanschot Bankiers, Woonbedrijf Ieder 1, SHV en Albron.

Begin 2008 is het bureau in een volgende levensfase gekomen, waarbij de oorspronkelijke oprichtster, Brigitte van Baren, met een hernieuwde focus Inner Sense voortzet.

www.innersense.nl

Familieopvolging (2007)

Samen met een groep ervaren adviseurs (Siebe de Haan, Leo Oosterom, Hans Gotink, Ellen Luten, Leidje Witte), opererend onder de naam Familieopvolging, zijn de krachten gebundeld om families te begeleiden in het opvolgingsproces voor hun onderneming – de meest kritieke periode in het voortbestaan van het familiebedrijf.
De scope is het totale opvolgingsproces, waarbij zij zich het liefst begeven daar waar het liefdes-systeem van de familie en het taak-systeem van de onderneming samenvallen. In 2012 maakt Gérard met Familieopvolging een doorstart en hebben zich naast Ellen Luten en Hans Gotink, Kees Burghgraef  en Jeannette van den Ingh in 2013 en Erik van Riet in 2018 b