De bedoeling van YVVAN

Het is de bedoeling dat u via deze site inzicht krijgt in hoe Gérard zich manifesteert als ondernemend raadgever en daarmee gehoor geeft aan zijn innerlijke stem.

Het Engelse woord Vedic verwijst naar de Veda-teksten waarin de natuurlijke ordening van het universum beschreven wordt. Deze teksten laten zien waar de oorsprong van de ziel of de innerlijke stem ligt en wat zijn bestemming is.

Steeds meer mensen in organisaties hebben de behoefte te zijn wie ze werkelijk zijn, in plaats van de persoon waarvan de omgeving vindt die zij moeten zijn.

De ideeën en de oplossingen die worden geboden vanuit het YVVAN netwerk hebben tot doel deze mensen zo te laten groeien in hun ontwikkeling dat zij voortaan hun zakelijke doelstellingen op hun eigen passende wijze gaan realiseren. Dichter bij zichzelf en hun eigen oorsprong.

Achter ieder idee of elke opvatting gaat een set van mentale modellen schuil. Peter Senge schreef: “Mental Models are the images, assumptions and stories which we carry in our minds. Like a pane of glass framing and subtly distorting our vision, they determine what we see. Human beings cannot navigate through complex environments without them.”

Oftewel: Mentale modellen zijn de beelden, aannames en verhalen die wij bij ons dragen. Ze zijn veelal het resultaat van onze opvoeding, opleiding en ervaring. Ze bepalen de bril waardoor wij naar de werkelijkheid kijken en hoe wij de wereld zien. Hieronder staat een aantal methodes genoemd die bepalend zijn voor de mentale modellen van waaruit gewerkt wordt. Een beschrijving van deze methoden volgt binnenkort. Wilt u nu meer weten, neem dan contact op.

  • De kunst van het verhalen vertellen