Het einde van de klassieke organisatievorm

Als ondernemend raadgever runt  Gérard een éénmansbureau. Voor het éénmansbureau is gekozen voor de klassieke juridische structuur  van een Besloten Vennootschap. Belangrijkste motief betreft het regelen van beperkte wettelijke aansprakelijkheid. Voor elk idee dat als merknaam in de markt wordt neergezet wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en wordt niet opnieuw gekozen voor een juridische structuur. De individuele BV’s  zijn contractpartner in de overeenkomst.

Er wordt gewerkt met twee varianten:

 1. Eén partij is eigenaar van de merknaam en sluit individuele samenwerkingsovereenkomsten af met de andere partijen in de samenwerking (bv. Familieopvolging en IFMS in de vakgroep)
 2. Alle partijen zijn eigenaar van de merknaam en sluiten een gemeenschappelijke samenwerkingsovereenkomst  (bv. De Nieuwe Traditie en De Glazen Olifant)

Het kenmerkende van YYVAN als organisatievorm is :

 • De vorm en structuur faciliteren het idee en samen is het levensvatbaar
 • De eigenaren registeren de merknaam als handelsnaam van hun eigen BV bij de Kamer van koophandel
 • Er zijn strikte afspraken over spelregels en de dienst die de merknaam omvat, opgenomen in een handvest
 • Alle partijen behouden jegens elkaar en hun opdrachtgevers hun volledige zelfstandigheid
 • Er bestaat tussen de partijen geen enkele gezagsverhouding
 • De partijen werken voor eigen rekening en eigen risico
 • Bij variant 2 kunnen de partijen zonder toestemming van elkaar het recht op gebruik van de merknaam niet doorverkopen aan derden
 • Bij variant 1 kan de eigenaar dat wel in overleg, maar de andere partijen kunnen dat niet
 • Bij het opzeggen van de overeenkomst of bij het exploiteren van andere diensten dan door partijen overeengekomen, vervalt het recht op het gebruik van de merknaam

YVVAN