Historie van YVVAN

YVVAN bestaat sinds 2001. John Watts heeft het logo ontwikkeld en de bijpassende huisstijl. Het logo laat de verbinding zien tussen de hoogfrequente intuïtieve energie en de veel tragere aardse materie. Het laat bovendien zien dat via de kracht van het waarnemen de innerlijke stem gevoed wordt.

My Soul at Work (2001)

is samen met Jos Niesten opgezet als een ‘community’ op het internet voor mensen in organisaties die graag hun verhalen met elkaar willen delen. Daarbij ligt de focus op innovatie en groei. De kunst van het verhalen vertellen wordt gebruikt om oude patronen binnen organisaties zichtbaar maakt. Door te vertellen, te luisteren en te reflecteren, ontstaan nieuwe inzichten die het mogelijk maken deze patronen opnieuw te kaderen. Daardoor ontstaat ruimte voor nieuwe oplossingen die waarde toevoegen aan het bedrijf waarin mensen werken.
In 2006 is de site weer uit de lucht gegaan. De kunst van het verhalen vertellen heeft een integrale plek gekregen in de methode van werken van Gérard Lentz.

Inner Sense (2004)

is een adviesbureau gevormd door Brigitte van Baren, Jan Maarten Hensel, Leo Oosterom en Gérard Lentz, dat een toenemende persoonlijke diepgang in het bedrijfsleven wil realiseren. Door leidinggevenden in het bedrijfsleven bewuster te maken van wie ze werkelijk zijn en zo hun zakelijke ambitie te realiseren, wordt hun stijl van leidinggeven gevoed vanuit een innerlijke bron en daardoor authentieker. Meditatie, coaching en een eigen stijl van het inrichten van workshops met ervarend leren, maakt deze ontwikkeling mogelijk.

Inner Sense is verbonden aan het Benediktushof – Zentrum für spirituele Wege – geleid door Willigis Jäger. Diens Zen-levensovertuiging heeft via Brigitte van Baren een centrale plek gekregen als inspiratiebron voor Inner Sense. Wij hebben gewerkt voor diverse organisaties, zoals Philips, Shell, Van Lanschot Bankiers, Woonbedrijf Ieder 1, SHV en Albron.

Begin 2008 is het bureau in een volgende levensfase gekomen, waarbij de oorspronkelijke oprichtster, Brigitte van Baren, met een hernieuwde focus Inner Sense voortzet.

www.innersense.nl

Familieopvolging (2007)

Samen met een groep ervaren adviseurs (Siebe de Haan, Leo Oosterom, Hans Gotink, Ellen Luten, Leidje Witte), opererend onder de naam Familieopvolging, zijn de krachten gebundeld om families te begeleiden in het opvolgingsproces voor hun onderneming – de meest kritieke periode in het voortbestaan van het familiebedrijf.
De scope is het totale opvolgingsproces, waarbij zij zich het liefst begeven daar waar het liefdes-systeem van de familie en het taak-systeem van de onderneming samenvallen. In 2012 maakt Gérard met Familieopvolging een doorstart en hebben zich naast Ellen Luten en Hans Gotink, Kees Burghgraef  en Jeannette van den Ingh in 2013 en Erik van Riet in 2018 bijgevoegd. Hans Gotink is in 2019 gestopt.

www.familieopvolging.nl

Jong Ondernemen (2008)

Sinds 2008 is Gérard als begeleider verbonden aan Jong Ondernemen. Dit is een stichting die vol enthousiasme en deskundigheid scholen al 25 jaar voorziet van praktische ondernemerschapprogramma’s.
Jongeren leren hun ondernemende kant kennen. Ze ontdekken en ontplooien hun talent en ontwikkelen hun ondernemende houding.
Door de programma’s van Jong Ondernemen sluit het onderwijs goed aan op de maatschappij en het bedrijfsleven. De economie vraagt om ondernemende werknemers en baanbrekende ondernemers. Iedereen is immers ondernemer van zijn of haar eigen toekomst. In zijn rol als mentor van een studentenbedrijf deelt hij zijn kennis en ervaring met jongeren en coacht hen tijdens de eerste lastige stappen in het ondernemerschap. In 2018 heeft Gérard het studentenbedrijf Sceep van Nimeto in Utrecht begeleid, dat de Nederlandse finale heeft gewonnen voor MBO scholen.

www.jongondernemen.nl

IFMS in de Vakgroep (2010)

IFMS staat voor Individueel Functioneren Medisch Specialisten.
IFMS is gericht op het verbeteren van het professionele handelen van medisch specialisten. We bieden een effectieve variant aan: IFMS in de Vakgroep. Leo Oosterom is grondlegger en initiatiefnemer. Samen met Antoinette Niessen en Gérard Lentz heeft hij dit initiatief verder vorm gegeven. De visie is dat effectieve communicatie in de vakgroep waarin medisch specialisten elkaar onderling feedback geven, ondersteund door feedback uit de werkomgeving (multisource), cruciaal is voor goede patiëntenzorg. Daarom organiseren wij IFMS in de Vakgroep. Het op directe wijze elkaar feedback geven onder externe professionele begeleiding vinden we niet terug in de bilaterale systematiek van de Orde van Medisch Specialisten (OMS). In andere methoden, zoals intervisie, wordt wel met elkaar gesproken over casuïstiek maar ontbreekt de feedback uit de werkomgeving. IFMS in de Vakgroep voldoet aan de kwaliteitseisen die door de OMS, IGZ en NIAZ worden gesteld. In 2015 heeft de VvAA de methode van IFMS in de Vakgroep overgenomen en geïmplementeerd in een groot aantal Nederlandse ziekenhuizen. Antoinette en Gérard werken sindsdien onder de vlag van de VvAA.

www.ifmsindevakgroep.nl

De Nieuwe Traditie (2014)

Sinds 2014 is Familieopvolging lid van De Nieuwe Traditie. Een coöperatieve samenwerking tussen Familieopvolging, Familie, Talent & Bedrijf (Jeannette van den Ingh) en Familiemanagement (Kees Burghgraef).
De Nieuwe Traditie is er speciaal voor bedrijfsfamilies die van generatie op generatie succesvol willen zijn. Zij biedt leerprogramma’s, rondetafelgesprekken, begeleiding bij generatiewisselingen en tijdelijk extern management aan. In 2016 is Jeannette gestopt en hebben Kees en Gérard De Nieuwe Traditie samen voorgezet.

www.denieuwetraditie.nl

De Glazen Olifant (2015)

In het voorjaar van 2015 zijn Jeannette van den Ingh en Gérard Lentz van De Nieuwe Traditie en Taco van der Feltz en Albert Froom van Leaders Trust begonnen aan een cyclus van rondetafelgesprekken met acht bestuurders van familiebedrijven die de rol hebben van commissaris met familiezaken in portefeuille of voorzitter zijn van een Stichtingsbestuur.

Soms zijn er gesprekken die men eigenlijk niet wil of denkt te kunnen voeren, maar waarvan men weet dat ze wel gevoerd zouden moeten worden. Vaak gaan deze gesprekken over complexe dilemma’s, zijn ze gelardeerd met veel emotie en is er moed voor nodig om ze te voeren. Het zijn de ‘Olifanten’ in de kamer van de bedrijfsfamilie, waarvan iedereen weet dat ze er zijn, maar niemand praat er over.
Het doel van deze bijeenkomsten is samen met hen een aantal van deze complexe dilemma’s te onderzoeken en te ervaren wat er nodig is om het gesprek hierover te voeren.
Ieder jaar wordt gestart met een nieuwe cyclus van gespreksbijeenkomsten. In 2017 zijn Taco en Jeannette gestopt en hebben Albert en Gérard De Glazen Olifant voortgezet.

YVVAN