Historie van YVVAN

YVVAN bestaat sinds 2001. John Watts heeft het logo ontwikkeld en de bijpassende huisstijl. Het logo laat de verbinding zien tussen de hoogfrequente intuïtieve energie en de veel tragere aardse materie. Het laat bovendien zien dat via de kracht van het waarnemen de innerlijke stem gevoed wordt.

My Soul at Work (2001)

is samen met Jos Niesten opgezet als een ‘community’ op het internet voor mensen in organisaties die graag hun verhalen met elkaar willen delen. Daarbij ligt de focus op innovatie en groei. De kunst van het verhalen vertellen wordt gebruikt om oude patronen binnen organisaties zichtbaar maakt. Door te vertellen, te luisteren en te reflecteren, ontstaan nieuwe inzichten die het mogelijk maken deze patronen opnieuw te kaderen. Daardoor ontstaat ruimte voor nieuwe oplossingen die waarde toevoegen aan het bedrijf waarin mensen werken.
In 2006 is de site weer uit de lucht gegaan. De kunst van het verhalen vertellen heeft een integrale plek gekregen in de methode van werken van Gérard Lentz.

Inner Sense (2004)

is een adviesbureau gevormd door Brigitte van Baren, Jan Maarten Hensel, Leo Oosterom en Gérard Lentz, dat een toenemende persoonlijke diepgang in het bedrijfsleven wil realiseren. Door leidinggevenden in het bedrijfsleven bewuster te maken van wie ze werkelijk zijn en zo hun zakelijke ambitie te realiseren, wordt hun stijl van leidinggeven gevoed vanuit ee