De bedoeling van YVVAN

Het is de bedoeling dat u via deze site inzicht krijgt in hoe Gérard zich manifesteert als ondernemend raadgever en daarmee gehoor geeft aan zijn innerlijke stem.

Het Engelse woord Vedic verwijst naar de Veda-teksten waarin de natuurlijke ordening van het universum beschreven wordt. Deze teksten laten zien waar de oorsprong van de ziel of de innerlijke stem ligt en wat zijn bestemming is.

Steeds meer mensen in organisaties hebben de behoefte te zijn wie ze werkelijk zijn, in plaats van de persoon waarvan de omgeving vindt die zij moeten zijn.

De ideeën en de oplossingen die worden geboden vanuit het YVVAN netwerk hebben tot doel deze mensen zo te laten groeien in hun ontwikkeling dat zij voortaan hun zakelijke doelstellingen op hun eigen passende wijze gaan realiseren. Dichter bij zichzelf en hun eigen oorsprong.

Achter ied